Κατάργηση πιστοποιητικών περί μη παραπομπής σε δίκη και μη άσκησης ποινικής δίωξης

0

Την κατάργηση των πιστοποιητικών περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Απόστολου Ανδρεουλάκου και του Υπουργού Δικαιοσύνης Αναστάση Παπαληγούρα. Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα αντικατασταθούν από μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα κατατίθεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Η κοινή Υπουργική απόφαση, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί τις προσεχείς ημέρες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζει ότι τα ΚΕΠ δεν αναζητούν πλέον τα πιστοποιητικά μη παραπομπής σε δίκη και μη άσκησης ποινικής δίωξης, για τις περιπτώσεις που ορίζονται ως απαιτούμενα δικαιολογητικά σε διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από αυτά.

Σχόλια