Κατάργηση της υποχρεωτικής ανά 3ετία μετάταξης των ασφαλισμένων σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία ζητά ο ΔΣΑ

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στη χθεσινή συνεδρίασή του, έκρινε ομόφωνα ότι η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και, ειδικότερα, η υποχρεωτική ανά τριετία μετάταξη των ασφαλισμένων σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία οδηγεί στην αδυναμία των τελευταίων να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, εν μέσω μάλιστα μιας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Επιπλέον, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση [Link] του ΔΣΑ, η επιβολή προστίμων στους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων οδηγεί στην πλήρη εξαθλίωση των ασφαλισμένων, οι οποίοι κινδυνεύουν να υποστούν ακόμη και αναγκαστική εκτέλεση της προσωπικής τους περιουσίας, σε περιπτώσεις αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.

Ο ΔΣΑ καλεί τους αρμόδιους πολιτειακούς φορείς να προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες, καταργώντας την ανά τριετία υποχρεωτική μετάταξη των ασφαλισμένων σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία και λαμβάνοντας κάθε δυνατό μέτρο προς ανακούφιση των ασφαλισμένων – οφειλετών.

Σχόλια