Κατάργηση των κοινωνικών πόρων επί του δικαστικού ενσήμου

0

Ως προκύπτει από τη Γνωμοδότηση των νομικών υπηρεσιών του ΕΤΑΑ, οι πόροι υπέρ του Ταμείου Νομικών (ΤΑΝ) και του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων (ΕΟΠΥΥ) οι οποίοι αναφέρονταν επί του δικαστικού ενσήμου, έχουν καταργηθεί με το Ν.4393/2016.

Αναλυτικά το κείμενο της σχετικής Γνωμοδότησης.

 

Σχόλια