Κατάργηση των πολεοδομιών και νέος ΓΟΚ

0

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο του υπουργείου, καταργούνται τα πολεοδομικά γραφεία και γίνεται διαχωρισμός των διαδικασιών έγκρισης και εποπτείας.   

Όπως αναφέρει ο κ. Σηφουνάκης,  στο εξής η αρμόδια υπηρεσία του δήμου θα χορηγεί κατόπιν αιτήματος του πολίτη μόνο τους δικαιούμενους όρους δόμησης, ενώ η σχετικής έγκριση δόμησης θα χορηγείται εντός πέντε ημερών και η σχετική άδεια εντός δύο ημερών.

Ειδικότερα για τον έλεγχο των κατασκευών, προβλέπεται να τον αναλάβει το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Δόμησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Όμως, οι ελεγκτές Δόμησης θα είναι ιδιώτες και θα αποκτούν την άδεια ελεγκτή αφού προηγουμένως παρακολουθήσουν ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε ΑΕΙ / ΤΕΙ και περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις. Οι έλεγχοι θα εκτελούνται με αυτοψία τουλάχιστον σε ένα από τα τρία στάδια κάθε οικοδομικής δραστηριότητας.

Τέλος, ο κ. Σηφουνάκης  προανήγγειλε και ριζική αλλαγή του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ). 
 

Σχόλια