Κατάρτιση τμημάτων του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος 2017-2018

0

9 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3537

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Α΄1 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας, από τους προαχθησομένους σε αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, Αρεοπαγίτης ως πρόεδρος και επτά (7) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Βασίλειος Πέππας, 2) Γεώργιος Λέκκας 3) Πηνελόπη Ζωντανού, 4) Ιωάννης Μπαλιτσάρης, 5) Αγγελική Τζαβάρα, 6) Θωμάς Γκατζογιάννης και 7) Χρήστος Τζανερρίκος, ως μέλη του.

Α΄ 2 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας, από τους προαχθησομένους σε αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, Αρεοπαγίτης ως πρόεδρος και επτά (7) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, 2) Γεώργιος Κοντός, 3) Αλτάνα Κοκκοβού, 4) Αβροκόμη Θούα, 5) Μιλτιάδης Χατζηγεωργίου, 6) Γεώργιος Αποστολάκης και 7) Κυριάκος Οικονόμου, ως μέλη του.

Β΄1 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας, από τους προαχθησομένους σε αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, Αρεοπαγίτης ως πρόεδρος και έξι (6) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1 ) Χριστόφορος Κοσμίδης, 2) Μαρία Νικολακέα, 3) Αρετή Παπαδιά, 4) Αντιγόνη Καραΐσκου-Παλόγου, 5) Σοφία Τζουμερκιώτη και 6) Γεώργιος Δημάκης, ως μέλη του.

Β΄2 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας, από τους προαχθησομένους σε αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, Αρεοπαγίτης ως πρόεδρος και έξι (6) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Απόστολος Παπαγεωργίου, 2) Γεώργιος Μιχολιάς, 3) Θεόδωρος Τζανάκης, 4) Νικόλαος Πιπιλίγκας, 5) Κωνσταντίνος Πιτταράς και 6) Λουκάς Μόρφης, ως μέλη του.

Γ΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι ο Ιωάννης Γιαννακόπουλος και εννέα (9) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Ελένη Διονυσοπούλου, 2) Ευγενία Προγάκη, 3) Μαρία Βαρελά, 4) Ασπασία Μαγιάκου, 5) Πέτρος Σαλίχος, 6) Ιωάννης Φιοράκης, 7) Παρασκευή Καλαϊτζή, 8) Γεώργιος Παπανδρέου και 9) Αναστασία Περιστεράκη, ως μέλη του.

Δ΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι η Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη και οκτώ (8) Αρε- οπαγίτες, ήτοι οι: 1) Χαράλαμπος Καλαματιανός, 2) Ει- ρήνη Καλού, 3) Σοφία Ντάντου, 4) Χρήστος Βρυνιώτης, 5) Γεώργιος Χοϊμές, 6) Αλεξάνδρα Κακκαβά, 7) Κωστούλα Φλουρή-Χαλεβίδου και 8) Μαρία Τζανακάκη, ως μέλη του.

ΠΟΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ε΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας, από τους προαχθησομένους σε αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, Αρεοπαγίτης ως πρόεδρος και έξι (6) Αρεοπα- γίτες, ήτοι οι: 1) Αγγελική Αλειφεροπούλου, 2) Μαρία Χυτήρογλου, 3) Γεώργιος Παπαηλιάδης, 4) Ναυσικά Φράγκου, 5) Βασιλική Ηλιοπούλου και 6) Βασιλική Μπαζάκη- Δρακούλη, ως μέλη του.

ΣΤ΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας, από τους προαχθησομένους σε αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, Αρεοπαγίτης ως πρόεδρος και επτά (7) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου, 2) Δημήτριος Χονδρογιάννης, 3) Αρτεμισία Παναγιώτου, 4) Γεώργιος Αναστασάκος, 5) Ιωάννης Μαγγίνας, 6) Μαρία Γεωργίου και 7) Ευφροσύνη Καλογεράτου-Ευαγγέλου, ως μέλη του.

Ζ΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσει ένας Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ως πρόεδρος, ήτοι ο Γεώργιος Σακκάς και έξι (6) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Δημήτριος Γεώργας, 2) Δημήτριος Τζιούβας, 3) Μαρία Γκανιάτσου, 4) Μαρία Παπασωτηρίου, 5) Ερωτόκριτος Ερωτοκρίτου και 6) Γρηγόριος Κουτσοκώστας, ως μέλη του. Περαιτέρω, αποφασίσθηκε, ομόφωνα, ότι ως αναπλη- ρωτές Αρεοπαγίτες για κάθε τμήμα θα καλούνται οι εξής: 1. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες του Α2΄ τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης του Α1΄ τμήματος και αντίστροφα. 2. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες του Β1΄ τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης του Β2΄ τμήματος και αντίστροφα. 3. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες του Δ΄ τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης του Γ΄ τμήματος και αντίστροφα. 4. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες εκάστου ποινικού τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης των άλλων ποινικών τμημάτων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 22 Ιουνίου 2017.

Η Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΑΝΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ

 

Σχόλια