Καταρτίστηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας των Αστυνομικών

0

Κώδικα Δεοντολογίας των Αστυνομικών κατάρτισε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλει για εδραίωση κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ Αστυνομίας και πολιτών. Ο Κώδικας θα τεθεί σε ισχύ με την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί ένα σύνολο αρχών και κανόνων που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά των Αστυνομικών εντός και εκτός υπηρεσίας, αλλά και θα καθορίζει τις μεθόδους που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας επιχειρείται η αναφορά ενεργειών, συμπεριφορών και στάσεων που συντελούν στην ανάδειξη της επαγγελματικής και ηθικής πληρότητας του Έλληνα αστυνομικού, ως υπεύθυνου ατόμου και δημόσιου λειτουργού. Το σχέδιο του Κώδικα Δεοντολογίας του αστυνομικού συντάχθηκε με βάση τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Αστυνομικής Δεοντολογίας και τις διεθνείς διακηρύξεις για τη συμπεριφορά των αστυνομικών.

Με σκοπό την πληρέστερη κατάρτιση του Κώδικα Δεοντολογίας εστάλη σχετικό προσχέδιο για υποβολή προτάσεων στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο Συνήγορο του Πολίτη, στο Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα και στις Ομοσπονδίες του αστυνομικού προσωπικού.

Σχόλια