Καταρχάς νόμιμο κρίνει το ΣτΕ το σχέδιο Π.Δ. που επαναφέρει το προηγούμενο καθεστώς ίδρυσης διαγνωστικών κέντρων

0

Θετική είναι η γνωμοδότηση (υπ’ αριθμ. 278/2009) του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος της υπουργού Υγείας, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, το οποίο επαναφέρει την πλειοψηφική συμμετοχή γιατρών ως προϋπόθεση ίδρυσης διαγνωστικών κέντρων.
Το ΣτΕ έκρινε καταρχάς νόμιμο το σχέδιο Π.Δ., που καταργεί το Π.Δ. 180/2009 περί προϋποθέσεων και διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Το Προεδρικό αυτό Διάταγμα είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 2 Οκτωβρίου, μόλις δύο ημέρες πριν από τις εκλογές, και είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση των γιατρών.
Στη γνωμοδότησή του το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο επισημαίνει ότι «με την επιχειρούμενη κατάργηση του Π.Δ. 180/2009, η οποία καταλαμβάνει και το άρθρο 17 παρ. 8, αναβιώνει το Π.Δ. 84/2001 χωρίς, όμως, τις διατάξεις του που έχουν ακυρωθεί με σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεδομένου ότι το σχέδιο δεν περιλαμβάνει νέες ρυθμίσεις που να αντικαθιστούν τις καταργούμενες ούτε θα ήταν, άλλωστε, νοητό οι ήδη υφιστάμενοι ιδιωτικοί φορείς ΠΦΥ να λειτουργούν χωρίς καμία νομοθετική πρόβλεψη». Και συμπληρώνει: «Κατά συνέπεια, επανέρχεται σε ισχύ το Π.Δ. 84/2001, χωρίς τους περιορισμούς που έχουν κριθεί από την Ολομέλεια του ΣτΕ παράνομοι (ιατρική ιδιότητα πλειοψηφίας εταίρων προσωπικών ιατρικών εταιρειών, ποσοστό εταιρικού κεφαλαίου που πρέπει να εκπροσωπείται από ιατρούς στις ΕΠΕ, περιορισμοί στη μεταβιβασιμότητα των μετοχών ιατρών στις Α.Ε., απαγόρευση χορήγησης περισσότερων της μίας αδειών, δημιουργίας παραρτημάτων και λειτουργίας σε μη συνεχόμενα κτίρια, απαγόρευση παράλληλης απασχόλησης σε περισσότερες εταιρείες κ.λπ.)».

Σχόλια