Κατατέθηκαν τα νομοσχέδια για την προστασία του καταναλωτή και την του αναμόρφωση τελωνειακού κώδικα

0

Κατατέθηκαν στη Βουλή τα σχέδιο νόμου για την προστασία του καταναλωτή και την αναμόρφωση του τελωνειακού κώδικα.

Το νομοσχέδιο για την προστασία του καταναλωτή καθιερώνει μεταξύ άλλων την υποχρέωση της Πολιτείας «να πληροφορεί και να επιμορφώνει τους καταναλωτές – ιδιαίτερα των ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων – σε θέματα αγοράς, ανταγωνισμού και υπεύθυνης κατανάλωσης», ενώ διευκρινίζει ότι «δεν δεσμεύουν τον καταναλωτή απροσδόκητοι όροι τους οποίους αυτός αγνοούσε χωρίς υπαιτιότητά του και που δεν είχε τη δυνατότητα να προβλέψει».

Παράλληλα, το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, παρέχει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα στους πολύτεκνους γονείς, να αποκτήσουν, χωρίς να πληρώσουν τέλος ταξινόμησης, δεύτερο αυτοκίνητο κυβισμού μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά, εφ’ όσον έχουν τέσσερα ανήλικα τέκνα και έχει παρέλθει 5ετία από την ημερομηνία πρώτης χρήσης του δικαιώματος αυτού.