Κατατέθηκαν τροπολογίες του ν/σ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση της κοινωνικής ασφάλισης

0

Κατατέθηκαν στη Βουλή από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Βασίλη Μαγγίνα, δύο τροπολογίες στο Σχέδιο Νόμου «Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. και λοιπές Ασφαλιστικές και Οργανωτικές Διατάξεις».

Η πρώτη αφορά στη «Σύσταση κλάδου Προνοίας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ) στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)», καθώς και την «Ένταξη του Κλάδου Ασθενείας του Ταμείου Πρόμοιας και Ασθένειας Εργαζομένων στα Λιμάνια (ΤΑ.Π.Α.Ε.Λ.) στον κλάδο Ασθένειας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων -Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).»

Η δεύτερη τροπολογία αφορά στην «Ανακατανομή των κενών Οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού»

Με την προτεινόμενη τροπολογία δίνεται η δυνατότητα με κοινή απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της ανακατανομής των κενών οργανικών θέσεων του τακτικού, διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) σε υφιστάμενους κλάδους του Οργανισμού της ίδιας ή άλλης κατηγορίας.