Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα

0

Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία για τον εταιρικό μετασχηματισμό της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ ΑΒΕΕ). Συμφωνα με την τροπολογία, η ΕΑΣ ΑΒΕΕ εντάσσεται στις ρυθμίσεις του Ν. 3429/2005, ο οποίος προβλέπει τη δυνατότητα κατάργησης, συγχώνευσης ή διάσπασης εταιρειών με κοινή υπουργική απόφαση αλλά και τη δυνατότητα απόσπασης περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα εισφέρονται σε άλλη εταιρεία.

Η τροπολογία προβλέπει τη διάσπαση της ΕΑΣ ΑΒΕΕ και παράλληλα τη σύσταση δύο νέων ανωνύμων εταιρειών. Η μία εκ των δύο εταιρειών που θα συσταθούν θα έχει σαν αποκλειστική δραστηριότητα την παραγωγή και εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού. Σε ότι αφορά τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΑΣ ΑΒΕΕ μεταβιβάζονται από τη διάσπασή της στις νέες εταιρείες.

Στις νέες εταιρείες εφαρμόζονται επίσης, σύμφωνα με την τροπολογία, οι διατάξεις του Ν. 2303/1995 (κεφαλαιοποίηση χρεών των κρατικών αμυντικών βιομηχανιών προς το Ελληνικό Δημόσιο, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου και έκδοση ίσης αξίας προς τα χρέη μετοχών, που αναλαμβάνονται από το Ελληνικό Δημόσιο) όπως επίσης και για τα χρέη της ΕΑΣ ΑΒΕΕ που προέκυψαν στο διάστημα πριν τη σύσταση των εταιρειών αυτών και δεν είχαν κεφαλαιοποιηθεί.

Οι δύο εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης δημοσίων επιχειρήσεων (άρθρο 14Α του Ν. 3429/2005), ανεξαρτήτως συνδρομής των προβλεπομένων προϋποθέσεων.

Πριν την ολοκλήρωση της διάσπασης, η ΕΑΣ ΑΒΕΕ μπορεί να επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω του εποπτεύοντος υπουργείου, για την αμιγώς στρατιωτική παραγωγή και εμπορική δραστηριότητα. Μετά τη διάσπαση, το ποσό της επιχορήγησης μεταφέρεται συνολικά στη νέα εταιρεία που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή και εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού.

Η τροπολογία κατατέθηκε  [PDF] από τους συναρμόδιους υπουργούς, δηλαδή την αναπληρώτρια υπουργό Εθνικής Άμυνας, Φώφη Γεννηματά, τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, τον υπουργό Περιβάλλοντος, Γιάννη Μανιάτη και τον υπουργό Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη.