Κατατέθηκε στη Βουλή πρόταση νόμου για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

0

Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Καταπολέμηση εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η πρόταση νόμου [PDF] αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού νομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, η σοβαρότητα των οποίων καθιστά αναγκαία την ποινική καταστολή τους. Στόχος είναι να προστατευθούν το πολίτευμα και οι θεσμοί από τους σχετικούς κινδύνους, καθώς και οι πολίτες από τα φαινόμενα της διάχυτης ρατσιστικής βίας και της εγκληματικότητας.

Να αναφερθεί ότι η πρόταση επαναφέρει τις ρυθμίσεις του αντίστοιχου σχεδίου νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο είχε επεξεργαστεί αρχικά Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και στη συνέχεια, είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Το σχέδιο νόμου είχε κατατεθεί στην προηγούμενη Βουλή, είχε εγκριθεί από την αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης τον Δεκέμβριο του 2011, χωρίς ωστόσο να εισαχθεί στην Ολομέλεια προς ψήφιση.

Τέλος, σημειώνεται ότι με τις διατάξεις της πρότασης νόμου επιδιώκεται η εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με τη νομοθεσία της ΕΕ, η οποία έχει ως αντικείμενο την καταπολέμηση ορισμένων μορφών ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου. Η ενσωμάτωση μάλιστα της απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ στο εσωτερικό δίκαιο έπρεπε να είχε ήδη λάβει χώρα από τον Νοέμβριο του 2010.

Σχόλια