Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αγορά των πετρελαιοειδών

0

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον έλεγχο της διακίνησης και της αποθήκευσης των πετρελαιοειδών. Το σχέδιο νόμου, προβλέπει τη σύσταση νέας διεύθυνσης στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τον έλεγχο της διακίνησης και της αποθήκευσης των καυσίμων, υπαγόμενης στον ίδιο τον Υπουργό, όπου πρόκειται να τηρείται ημερολόγιο ελέγχων και βιβλίο κυρώσεων.

Επίσης, το νομοσχέδιο δίνει υπό προϋποθέσεις τη δυνατότητα στους κατόχους άδειας διύλισης να διαθέτουν πετρελαιοειδή προϊόντα στην εγχώρια αγορά, ενώ επανακαθορίζεται ο ελάχιστος αποθηκευτικός χώρος που υποχρεούνται να διαθέτουν οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών.

Παράλληλα, τροποποιούνται οι υφιστάμενες διατάξεις για τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων. Συγκεκριμένα, το ελάχιστο προβλεπόμενο πρόστιμο μειώνεται από 15.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ, ενώ η αμετάκλητη καταδίκη για τα οικονομικά εγκλήματα που επιφέρουν υποχρεωτικά την αφαίρεση της σχετικής άδειας, συνεπάγεται την οριστική διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης και την οριστική σφράγισή της.

Τέλος, οι ιδιοκτήτες δασών ή δασικών εκτάσεων υποχρεώνονται να επιτρέπουν τη διάνοιξη και κατασκευή υπογείων σηράγγων για την εγκατάσταση αγωγού φυσικού αερίου, υποχρέωση που μέχρι σήμερα ίσχυε μόνο για τους ιδιοκτήτες ή νομείς και κατόχους αγροτικών ή αστικών ακινήτων.

Σχόλια