Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

0

 

Κατατέθηκε σήμερα (30/10/2015) στη Βουλή το νομοσχέδιο το οποίο ρυθμίζει το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την αντικατάσταση του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 σχετικά με την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και τροποποιήσεις του ν. 1667/1986 για τους πιστωτικούς συνεταιρισμούς.

Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση

Τροποποιούμενες ή Καταργούμενες διατάξεις

 

Σχόλια