Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την δια βίου εκπαίδευση

0

Κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας για τη «συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης».

Το σχέδιο νόμου δίνει τη δυνατότητα ίδρυσης φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, μεταξύ άλλων, στις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών που συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ενώ επίσης, σε κάθε ίδρυμα της ανώτατης εκπαίδευσης, είναι δυνατόν να ιδρύεται με απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών και της σύμφωνης γνώμης της Συγκλήτου, ένα ινστιτούτο δια βίου εκπαίδευσης.

Παράλληλα, προβλέπεται η εισαγωγή της αξιολόγησης των προγραμμάτων, τόσο από τον επικεφαλής του φορέα παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης, όσο και από εξωτερικό αξιολογητή.

Τέλος, χαρακτηριστική είναι η διάταξη του άρθρου 13, που προβλέπει τη δυνατότητα ίδρυσης και εγκατάστασης παραρτήματος του ΙΕΚ «Πολιτιστικό Θεσσαλονίκης» εντός της εδαφικής περιοχής του Αγίου Όρους.

Σχόλια