Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις δημοσίων φορέων

0

Στόχος του νομοσχεδίου [Link], όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, είναι «η αναδιάρθρωση του Δημοσίου με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στον πολίτη και το δημοσιονομικό όφελος» καθώς και «ο εξορθολογισμός του Δημοσίου και η δημιουργία μιας αποτελεσματικής και λειτουργικής διοίκησης» με την κατάργηση παρωχημένων φορέων και νομικών προσώπων, των οποίων η αποστολή πλέον δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

Να επισημανθεί ότι το προσωπικό των φορέων που καταργούνται και απασχολείται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θα μεταφερθεί σε άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Παράλληλα, παύουν αυτοδικαίως οι αποσπάσεις προσωπικού στους υπό κατάργηση ή υπό συγχώνευση φορείς.

Τέλος, προβλέπεται η σύσταση «Γενικής Γραμματείας Συντονισμού», η οποία θα αποτελεί αυτοτελή επιτελική δημόσια υπηρεσία και θα υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρωθυπουργό. Ως αποστολή, θα έχει τον προγραμματισμό και την εποπτεία των δράσεων για την εφαρμογή του κυβερνητικού έργου.

Σχόλια