Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μεταφορικό ισοδύναμο

0

 Κατατέθηκε στη Βουλή [ Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου ] το σχέδιο νόμου “Μηχανισμός Εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου και άλλες διατάξεις”.

Με το σχέδιο νόμου εισάγεται ο μηχανισμός του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, ως μέτρο εξίσωσης του κόστους μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων με θαλάσσια μέσα μεταφοράς, με εκείνο που θα ίσχυε με μέσα χερσαίας μεταφοράς, για την ίδια απόσταση.

Το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου χρηματοδοτείται από το Εθνικό και το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του υπουργείου Ναυτιλίας.

Ακολουθεί το κείμενο της Αιτιολογικής Έκθεσης.

 

Σχόλια