Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τους Εφέδρους Υψηλής Ετοιμότητας

0

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με το οποίο εισάγεται στο στρατό ξηράς ο θεσμός των Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότητας, που στοχεύει στη στενότερη σύνδεση και την ενεργότερη συμμετοχή μεγάλου αριθμού πολιτών των παραμεθόριων περιοχών με τον αμυντικό μηχανισμό της χώρας.

Οι βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου προβλέπουν:
-Την πιλοτική εφαρμογή του θεσμού, όπου θα προσληφθούν για το 2005 1.100 ΕΦΥΕΣ και για το 2006 2.200, ενώ από το 2007 και μετά ο αριθμός θα είναι ανάλογος με τις ανάγκες του στρατού ξηράς, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις 30.000.

– Την εθελοντική ένταξη των Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότητας με τριετή σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας που καθορίζεται για την πρόσληψη τους.

– Τον καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την επιλογή των υποψηφίων με υπουργική απόφαση.

Ο θεσμός των ΕΦΥΕΣ θα εφαρμοσθεί πιλοτικά για ένα χρόνο στους νομούς Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης και Σερρών και στη συνέχεια θα καθιερωθεί η οριστική του μορφή. Σε περιορισμένη έκταση ο θεσμός μπορεί να εφαρμοσθεί και σε περιοχές της Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Σχόλια