Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο

0

Στη Βουλή κατατέθηκε το Πολυνομοσχέδιο που πρέπει να ψηφιστεί έως τις 8 Αυγούστου και μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει διατάξεις για χάραξη αιγιαλού, παρεμβάσεις στο ΓΕΜΗ, συνένωση ταμείων, αλλαγές στην αδειοδότηση φαρμακείων, νέο καθεστώς δημοσίων συμβάσεων, ρυθμίσεις ΦΠΑ, αναστολή ανενεργών ΑΦΜ καθώς και επιτροπή ελέγχου πόθεν έσχες.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο προβλέπονται:
– Ο καθορισμός της διαδικασίας οριοθέτησης του αιγιαλού αλλά όχι των χρήσεων γης και των άλλων διατάξεων που περιείχε το προηγούμενο νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ.
-Ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με 400 άτομα.

-Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης προβλέπεται άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση των συμμετεχόντων ασφαλιστικών φορέων μέσω του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης του υπαλλήλου (ΔΑΥΚ).

– Η επιχορήγηση φορέων κυρίως του κλάδου υγείας και πρόνοιας αλλά και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την κάλυψη δαπανών, “προκειμένου να αποπληρώσουν άμεσα ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους σε ιδιώτες”.

– Στο νομοσχέδιο ενσωματώνεται και το νομοσχέδιο του ΥΔΜΗΔ για μείωση διοικητικού βάρους που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Το Γ.Ε.ΜΗ καθίσταται πλέον ο μοναδικός εθνικός τόπος εμπορικής δημοσιότητας, ενώ η δημοσίευση στις οικονομικές εφημερίδες διατηρείται ως προαιρετική και το Φ.Ε.Κ διατηρείται έως και το τέλος του 2015 ατελώς.

– Διατάξεις με τις οποίες υπάγεται στην εποπτεία και αρμοδιότητά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας.

-Αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων του ισχύοντος νόμου 3213/2003 που αφορά στην υποβολή και τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης δημοσίων λειτουργών και προσώπων με δημόσιο ενδιαφέρον. Μεταξύ των ρυθμίσεων προβλέπεται η συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων προσώπων.

Τέλος, προβλέπεται η τροποποίηση της σύνθεσης των άλλων οργάνων ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ανεξαρτησία αυτών και θεσπίζεται η υποβολή δήλωσης οικονομικών συμφερόντων.