Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τα αυθαίρετα

0

Στο νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή την Πέμπτη, περιλαμβάνονται αναλυτικά  τα σχετικά πρόστιμα.
Συγκεκριμένα,  αυτά θα υπολογίζονται με βάση το εμβαδόν της αυθαίρετης κατοικίας επί την τιμή της  αντικειμενικής αξίας, επί 15%,
επί ενός Συντελεστή ανάλογα με την περίπτωση του αυθαιρέτου  ( Εμβαδόν τμ  x  Αντικειμενική τιμή  x 15% x Συντελεστή ).
 
 Το σχετικό πρόστιμο θα καταβάλλεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για τις κατοικίες και εντός τριάντα έξι (36) μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης.  Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής θα παρέχεται έκπτωση 20%. Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής, θα επιβάλλεται προσαύξηση 1 % για κάθε μήνα.

Για τα αυθαίρετα που θα ενταχθούν στη σχετική ρύθμιση, το υπουργείο διαβεβαιώνει ότι δεν θα ζητηθούν αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν άλλος φόρος. 

Σχόλια