Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη μεταναστευτική πολιτική

0

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη μεταναστευτική πολιτική, το οποίο παρουσίασε ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος. Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι μεταξύ άλλων η ενοποίηση της άδειας διαμονής και εργασίας σε μία πράξη, η οποία εκδίδεται από τον γ.γ. της οικείας Περιφέρειας, ο εξορθολογισμός του συστήματος μετακλήσεων αλλοδαπών για εργασία στην Ελλάδα, με την ενεργοποίηση των Περιφερειακών Επιτροπών Μετανάστευσης και η σαφής οριοθέτηση της χορήγησης άδειας για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και της χορήγησης αδείας διαμονής για εξαρτημένη εργασία. Ακόμη, προβλέπεται η κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών που αποσκοπεί στη χορήγηση δικαιωμάτων και αποβλέπει στην υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών κανόνων και αξιών της κοινωνίας.

Παράλληλα, θεσπίζεται για πρώτη φορά το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος αλλοδαπού, σύμφωνα με σχετική οδηγία της ΕΕ. Η ιδιότητα αυτή αποκτάται εφόσον ο αλλοδαπός διαμένει νόμιμα και συνεχώς για μια πενταετία στην Ελλάδα και εφόσον διαθέτει για τον ίδιο και για την οικογένειά του σταθερούς πόρους και πλήρη ασφάλιση ασθενείας. Κριτήρια με τα οποία εισάγεται ο αλλοδαπός στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος είναι η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και στοιχείων της ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.

Σε περίπτωση απέλασης παρέχεται δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του υπουργού Δημόσιας Τάξης και πλήρης δικαστική προστασία. Παράλληλα, απαγορεύεται η απέλαση εφόσον ο αλλοδαπός είναι ανήλικος και οι γονείς του διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, είναι γονέας ανηλίκου και έχει την επιμέλειά του ή έχει υπερβεί το 80ό έτος της ηλικίας του, έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας ή έχει ζητήσει την παροχή ασύλου.