Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου

0

Η τροπολογία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για την εύλογη διάρκεια της δίκης και προβλέπει τη διεξαγωγή του πρώτου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών μία εβδομάδα πριν τις Ευρωεκλογές.

Επίσης, στην τροπολογία προβλέπεται ως ημερομηνία επαναληπτικής ψηφοφορίας η ίδια με εκείνη των ευροεκλογών, ενώ προβλέπεται ότι θα διενεργηθούν ταυτόχρονα, στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους και τους ίδιους εφόρους.

Ως ημερομηνία έναρξης της προεκλογικής περιόδου ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης του προεδρικού Διατάγματος που ορίζει την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας για τις ευρωεκλογές.
Με την τροπολογία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στον διορισμό των αντιπροσώπων, της δικαστικής αρχής και των εφόρων τους.

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές καταργούνται οι διατάξεις για τη συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτών χωρών της ΕΖΕΣ που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, οι οποίοι εφεξής δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές, ενώ συντέμνονται οι προθεσμίες για την επίδοση ή κατάθεση της δήλωσης με την οποία καταρτίζεται ο συνδυασμός υποψηφίων Βουλευτών, την έκδοση αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη για τον προσδιορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, και την αποστολή στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου των ονομαστικών καταλόγων για το διορισμό αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής.