Κατατέθηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο για τη διαφάνεια στη Δικαιοσύνη

0

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας στη Δικαιοσύνη».

Μεταξύ άλλων επιβάλλονται αυστηρότερες ποινές για εγκληματικές πράξεις όπως η ψευδορκία, επανακαθορίζεται η διαδικασία κλήρωσης συνθέσεων δικαστηρίων και επιστρέφεται η δικογραφία μετά την πάροδο οκτάμηνου, ενώ συμπληρώνεται το πλαίσιο ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης με τη σχετική δήλωση να συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.

Σχόλια