Κατατέθηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία της κεφαλαιαγοράς

0

Κατατέθηκε χθες στην Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, μέσα από το νομοσχέδιο επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη προστασία του επενδυτικού κοινού από φαινόμενα κατάχρησης της αγοράς αλλά και η ενίσχυση της ακεραιότητας και διαφάνειας της Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα, εισάγεται νέο πλαίσιο ποινικών κυρώσεων για τα αδικήματα της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών και της χειραγώγησης της αγοράς.

Σχόλια