Κατατέθηκε το ν/σ για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων

0

Κατατέθηκε εχθές στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων με τίτλο: «Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος». Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση του νομοσχεδίου, στο Σύνταγμά μας προβλέπονται δύο τύποι δημοψηφισμάτων.

Το πρώτο αφορά κρίσιμα εθνικά θέματα εξωτερικής πολιτικής ή εθνικής άμυνας αλλά και κάθε άλλο ζήτημα που απασχολεί την οικονομική, την κοινωνική και την πολιτική ζωή. Για τη διεξαγωγή του απαιτείται πρόταση της κυβέρνησης και απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των βουλευτών.

Ο άλλος τύπος δημοψηφίσματος αφορά ψηφισμένο νομοσχέδιο που ρυθμίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, με εξαίρεση τα δημοσιονομικά. Για την προκήρυξή του απαιτείται πρόταση των 2/5 και αποδοχή της από τα 3/5 του συνόλου του βουλευτών.

Η δημοψήφισμα προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με σχετικό διάταγμα το οποίο προσυπογράφει, ανάλογα με τον τύπο, το Υπουργικό Συμβούλιο και αντίστοιχα ο Πρόεδρος της Βουλής. Στη διενέργειά του συμμετέχουν όχι μόνον τα πολιτικά κόμματα αλλά και ενώσεις προσώπων, επιστημονικές, επαγγελματικές ή συνδικαλιστικές οργανώσεις και κάθε άλλη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών.   

Σε όσους συμμετέχουν στη διενέργεια δημοψηφίσματος δεν διατίθενται κρατική χρηματοδότηση και θεσπίζονται απαγορεύσεις και όρια στην ιδιωτική χρηματοδότηση. Μεταξύ άλλων απαγορεύεται η χρηματοδότηση από ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή που είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών. Η οικονομική  διαχείριση των δημοψηφισμάτων ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. 

Η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από την προκήρυξή του και πάντοτε Κυριακή. Τα αποτελέσματα  της ψηφοφορίας και στους δύο τύπους δημοψηφίσματος, είναι δεσμευτικά για την κυβέρνηση, αρκεί στην ψηφοφορία να πάρει μέρος συγκεκριμένο ποσοστό του εκλογικού σώματος. 
 

Σχόλια