Κατατέθηκε το ν/σ για το ηλ. εισιτήριο, την κάρτα φιλάθλου, τις αθλητικές εγκαταστάσεις

0

 

Με το κατατεθέν σχέδιο νόμου, τροποποιείται ο ν.2725/1999, ως ισχύει, σχετικά με τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Άρθρο 1

Ρύθμιση θεμάτων σύγκλκησης, συγκρότησης και λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.)

Άρθρο 2

Χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του άρθρου 28 του ν.2725/1999 όπως ισχύει, στην Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων (ΑΟΝΜ).

Άρθρο 3

Μετάθεση χρόνου έναρξης εφαρμογής διατάξεων, που ρυθμίζουν θέματα ηλεκτρονικού εισιτηρίου (για τις 31 Δεκεμβρίου 2017)

Άρθρο 4 & 5

Κατηγορίες ένταξης αθλητικών εγκαταστάσεων και διαδικασία αυτής. Αδειοδότηση σύμφωνα με την αντίστοιχη κατηγοριοποίηση.

Άρθρο 6

Πρόβλεψη επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας αθλητικών εγακταστάσεων και τρόπος λειτουργίας αυτής.

Άρθρο 7

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης τόσο για τις κοινές όσο και για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις.

Άρθρο 8

Πρόβλεψη επιβολής φυλάκισης σε ιδιοκτήτη ή χρήστη αθλητικής εγκατάστασης που στερείται άδειας λειτουργίας και παραχωρεί ή επιτρέπει την διενέργεια αθλητικής εκδήλωσης.

Ανλυτικά το σύνολο των άρθων και του νομοσχεδίου στο ακόλουθο αρχείο.

 

Σχόλια