Κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών

0

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τις Ανεξάρτητες Αρχές, τις μετατάξεις από ΔΕΚΟ σε Δημόσιο, αλλά και τη μοριοδότηση των συμβασιούχων.

Το νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνει ευνοϊκότερη ρύθμιση σύμφωνα με την οποία διευρύνεται έως το 2010 (αντί του 2007) το πλεονέκτημα της μοριοδότησης του 50% στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για όσους εργάστηκαν με συμβάσεις για 24 μήνες, ενώ διευρύνεται και το βάθος χρόνου απόκτησης εμπειρίας από το 1990.

Συγκεκριμένα προβλέφθηκε ότι η μοριοδότηση του 50% ισχύει για διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης, βάσει προκηρύξεων που θα εκδοθούν μέχρι την 31.12.2010 και για χρόνο εμπειρίας που αποκτήθηκε από το 1990 μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης κάθε προκήρυξης, με εξαίρεση την πλήρωση θέσεων των Κ.Ε.Π. για τις οποίες δεν ισχύουν οι ανωτέρω χρονικοί περιορισμοί, λόγω της ιδιομορφίας του θεσμού.

Σε ό,τι αφορά τις μετατάξεις, προβλέπεται διεύρυνση του κύκλου των υπαλλήλων, που μπορεί να μετέχουν στην κάλυψη θέσεων με μετάταξη, ώστε να παρασχεθεί μεγαλύτερη δυνατότητα στελέχωσης υπηρεσιών με εξειδικευμένο προσωπικό, εν όψει ιδίως και των αναγκών που θα ανακύψουν στο πλαίσιο του Δ ΚΠΣ. Ακόμη ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις μετατάξεις υπαλλήλων των ΚΕΠ.

Οι άλλες σημαντικότερες από τις ρυθμίσεις που υπάρχουν στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών είναι η προστασία των μελών των συνταγματικώς κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών από ποινική ευθύνη για γνώμη που διατύπωσαν, ψήφο που έδωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.