Κατατέθηκε τροπολογία για τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού

0

Ενσωματωμένη στο νομοσχέδιο για τις «Ανώνυμες Εταιρίες» είναι η τροπολογία που αφορά τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με την εν λόγω τροπολογία εξαιρούνται τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού από τους περιορισμούς του νόμου σχετικά με το ανώτατο όριο πρόσθετων αποδοχών τους.

Επίσης, στην ίδια τροπολογία, προβλέπεται η αύξηση κατά 50 θέσεων του προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, «ο αυξανόμενος όγκος των υποθέσεων που αντιμετωπίζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού και οι αυξανόμενες αρμοδιότητες της, ιδίως μετά την ψήφιση του νόμου για την Συγκέντρωση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθιστά αναγκαία την άμεση αύξηση του αριθμού του προσωπικού της».

Σχόλια