Κατατέθηκε στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο

Με βελτιώσεις και ενσωματώσεις σχολίων από τη δημόσια διαβούλευση κατατέθηκε στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο

0

Κατατέθηκε εχθές στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο, με αλλαγές, βελτιώσεις αλλά και ενσωματώσεις σχολίων από τη δημόσια διαβούλευση. Βασικοί άξονες του φορολογικού νομοσχεδίου είναι η φορολογική ελάφρυνση τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των επιχειρήσεων. Επίσης, προβλέπονται ειδικότερες ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου AirBnB αλλά και διαγραφή χρεών, για συγκεκριμένες οφειλές. Ειδικότερα:

Μισθώσεις τύπου AirBnB: Για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου AirBnB, με το άρθρο 29 του νομοσχεδίου παρέχεται η δυνατότητα στην ΑΑΔΕ, να ζητά με έγγραφο ή ηλεκτρονικό αίτημα, από κάθε διαχειριστή ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού, οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχεία, σχετικά με πρόσωπα που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ως πωλητές, για τα οποία ενδέχεται να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις στην ημεδαπή.

Διαγραφή οφειλών: Με το άρθρο 44 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου διαγράφονται από τη φορολογική διοίκηση:

α)βεβαιωμένες ανείσπρακτες οφειλές στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων ή τρίτων, εφόσον το εισπρακτέο υπόλοιπο, ανά βασική οφειλή, δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός (1,00) ευρώ.
β)υπόλοιπα βεβαιωμένων βασικών οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι του ποσού των δέκα (10) ευρώ, συνολικά ανά οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον οι οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την  ημερομηνία κατάθεσης της υπό ψήφισης διάταξης και δεν υφίστανται άλλες οφειλές του ιδίου προσώπου κατά το χρόνο της διαγραφής.

Συνοπτικά, οι βασικότερες αλλαγές οι οποίες προβλέπονται στο φορολογικό νομοσχέδιο είναι οι εξής: 

 • Εισαγωγικός φορολογικός συντελεστή 9%, για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους, αντί του 22% που ισχύει σήμερα.

 • Αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών.

 • Μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% που ισχύει σήμερα στο 24% για το 2019.

 • Μείωση του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων, από 10% σε 5%.

 • Απαλλαγή νομικών προσώπων, φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, από το φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.

 • Καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10%, για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.

 • Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος, στο 95% του φόρου που προκύπτει για τα νομικά πρόσωπα.

 • Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των ΑΜΕΑ, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.

 • Μείωση του ΦΠΑ για τα από το 24% στο μειωμένο συντελεστή 13%, για τα βρεφικά είδη,
  τα κράνη των μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα.

 • Αναστολή του ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από 1-1-2006 και εφεξής, καθώς και του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων.

 • Εισαγωγή κινήτρων για την πραγματοποίηση εργασιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, αναβάθμιση των κτιρίων και χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών.

 • Αυτοτελής φορολόγηση των stock options, με συντελεστή 15%.

 • Μεταφορά ζημιών σε διάστημα δέκα [10] ετών. Πλέον οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τις οικονομικές ζημίες σε διάστημα δέκα ετών, από πέντε που ισχύει σήμερα. Το μέτρο θα έχει εφαρμογή για λογιστικές ζημιές που δημιουργήθηκαν από το 2014 και εξής.

 • Παραμένει αμετάβλητο το όριο των 500 ευρώ, για τις συναλλαγές με μετρητά.

Σχόλια