Κατατέθηκε στη Βουλή το ν/σ για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων

0

Κατατέθηκε στην Βουλη το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις”.

Με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται η δημιουργία πλαισίου ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας και στόχευσης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με κεντρικό πυρήνα την μετεξέλιξη της εταιρείας ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα μέσω της αναδιάρθρωσής της και της ενίσχυσης της διοικητικής της ικανότητας.

Σχέδιο νόμου PDF