Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

0

Κατατέθηκε στη Βουλή των σχέδιο νόμου με τίτλο: “Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του”, το οποίο εισάγεται καταρχήν προς συζήτηση ενώπιον της αρμόδιας Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων.

Βασικά σημεία του νομοσχεδίου:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – Αποστολή και Αρμοδιότητες του ΝΣΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡΟΕΔΡΟΣ -ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΣΚ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

Σχόλια