Κατατίθεται σήμερα ο προϋπολογισμός του έτους 2015

0

Σύμφωνα με την απόφαση της συνδιάσκεψης των Προέδρων, η συζήτησή του κρατικού προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θα ξεκινήσει την Τρίτη 25 Νοεμβρίου.

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου το σχέδιο του προϋπολογισμού θα εισαχθεί στην Ολομέλεια και η συζήτηση θα ολοκληρωθεί έπειτα από πέντε συνεδριάσεις στις 7 του ίδιου μήνα, οπότε και θα διεξαχθεί η προβλεπόμενη ονομαστική ψηφοφορία.

Σχόλια