Καταχρηστικοί οι όροι συμβολαίου ασφαλιστικής εταιρείας

0

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε καταχρηστικούς τους όρους συμβολαίου ασφαλιστικής εταιρείας, οι οποίοι αφορούσαν στο δικαίωμα εξαγοράς και την ελευθεροποίηση της ασφάλισης από την καταβολή ασφαλίστρων (δηλαδή το κεφάλαιο που εξακολουθεί να αποταμιεύεται ή να επενδύεται σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος παύει να καταβάλει ασφάλιστρα).

Η απόφαση καταδικάζει την εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία στην καταβολή χρηματικής ικανοποίησης 50.000 ευρώ για την ηθική βλάβη που υφίσταται το καταναλωτικό κοινό.
Η ΕΚΠΟΙΖΩ εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση και σημειώνει ότι η απόφαση θέτει πλέον ένα σοβαρό ζήτημα αποζημιώσεως των καταναλωτών, οι οποίοι εξαιτίας των αδιαφανών όρων, παρασύρθηκαν σε ασφαλίσεις, δίχως να γνωρίζουν τις δυσμενείς συνέπειες που θα έχουν σε περίπτωση που χρειαστούν το κεφάλαιο της ασφάλισης ή αδυνατούν να καταβάλουν περαιτέρω τα ετήσια ασφάλιστρα.
Με αφορμή αυτή την υπόθεση, η καταναλωτική οργάνωση ζητά από τους καταναλωτές να καταγγέλλουν παρόμοια περιστατικά.