Κατεπείγουσα εγκύκλιος Βουλευτικών Εκλογών Α1 Πολ. Τμήματος Α.Π.

0

 

Ο Άρειος Πάγος εξέδωσε σήμερα, 30/12, εγκύκλιο για τη διαδικασία διορισμού των Εφόρων και των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής στις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές της 25ης lανουαρίου 2015.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο διορισμός των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής θα γίνει κατόπιν διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από αιτήσεις, στις οποίες θα δηλώνουν την προτίμηση διορισμού τους . Άλλωστε, ρητά ορίζεται στην εγκύκλιο ότι οι αιτήσεις προτίμησης και εξαίρεσης πρέπει να έχουν περιέλθει στον Άρειο Πάγο το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 6 lανουαρίου 2015. Η αποστολή των αιτήσεων γίνεται μόνο από υπηρεσίες και συλλόγους όχι μεμονωμένα στον Άρειο Πάγο.

Για τους δικηγόρους που θα καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο σύστημα της ολομελείας των δικηγορικών συλλόγων, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και το Σάββατο, 10-1-2015.

Υποδείγματα αίτησης προτίμησης και αίτησης εξαίρεσης:
 

Εγκύκλιος Βουλευτικών Εκλογών 25/1/ 2015

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Βουλευτικές Εκλογές 25/1/ 2015

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ Βουλευτικές Εκλογές 25/1/ 2015

Σχόλια