Κατηγορίες από την ΑΔΑΕ σε βάρος της Vodafone

0

Βαριές κατηγορίες για οκτώ παραπτώματα απηύθυνε τελικά η ΑΔΑΕ σε βάρος της Vodafone για τις υποκλοπές που έγιναν από το δίκτυό της σε «επιλεγμένους» συνδρομητές της από το καλοκαίρι του 2004 μέχρι τον Μάρτιο του 2005.

Οι διοικητικές ποινές που θα της επιβληθούν μεταφράζονται σωρευτικά σε πρόστιμο άνω των 12 εκατ. ευρώ που θα καταλογισθεί μετά τις 30 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία η Vodafone έχει κληθεί σε ακρόαση από την ΑΔΑΕ.

Στο ποινολόγιο καταγράφονται παραβίαση του απορρήτου, ελλείψεις στην ασφάλεια του δικτύου της, παρεμπόδιση του ερευνητικού έργου της ΑΔΑΕ, αφού προηγήθηκε απόκρυψη του συμβάντος για έναν χρόνο αλλά, και αυθαίρετη αποσύνδεση του λογισμικού των υποκλοπών.

Η ΑΔΑΕ αποδίδει ευθύνη σε στελέχη της Vodafone για συμμετοχή στο κύκλωμα των υποκλοπών και για εσωτερικούς χειρισμούς, ενώ επισημαίνει ότι περιέργως χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία με συνέπεια να παρεμποδίζεται η ιχνηλάτηση των δραστών.

Σχόλια