ΚΕΛΔ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

0

Συγκροτήθηκε σε σώμα το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με την επωνυμία, “Κύκλος Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών” – ΚΕΛΔ.

Ειδικότερα, εντός οκτώ ημερών μετά τις αρχαιρεσίες της 25ης Φεβρουαρίου 2018 και συγκεκριμένα χθες 1η Μαρτίου 2018, τα εκλεγέντα μέλη του ΔΣ συγκροτήθηκαν σε σώμα και βάσει του Καταστατικού, εξέλεξαν καθ’ αρμοδιότητα τους κάτωθι:

Δημήτρη Ορφανίδη, Εφέτη, Πρόεδρο
Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο, Εισαγγελέα Εφετών, Αντιπρόεδρο
Σοφία Λιγνού, Εφέτη, Γενική Γραμματέα,
Αντώνη Μελισσινό, Εφέτη, Κοσμήτορα
Βασίλη Παπακώστα, Ειρηνοδίκη, Έφορο
Λϊτσα Καποπούλου, Ειρηνοδίκη, Ταμία
Αθανάσιο Νικολόπουλο, Εφέτη, Μέλος.

Σχόλια