Κενό γράμμα η ισότητα των φύλων στον εργασιακό στίβο

0

Μύθος φαίνεται να παραμένει, παρά τη νομοθετική της θέσπιση, η ισότητα των δύο φύλων στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς. Σύμφωνα με έρευνα του World Economic Forum σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School, οι στελεχιακές θέσεις κατανέμονται κατά κύριο λόγο μεταξύ ανδρών, ενώ, ειδικά για την Ελλάδα, η επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών δεν απασχολεί την ανδροκρατούμενη διοίκηση των μεγάλων επιχειρήσεων. Ενδεικτικό είναι το γεγονός, ότι επτά στις δέκα εταιρείες επιλέγουν τους άνδρες σε ποσοστό 80% για τις υπεύθυνες θέσεις. Απογοητευτικά είναι και τα στατιστικά στοιχεία που έρχονται στο φως, καθώς το 18% των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχουν καμία γυναίκα σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις ενώ το 50% των εταιρειών καλύπτει με γυναίκες μόνο το 10% των θέσεων ανωτάτων στελεχών.
Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στο πεδίο της αμοιβής που καταβάλλεται σε εργαζομένους των δύο φύλων, με τις γυναίκες να έχουν σημαντικά μικρότερες απολαβές σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους έστω κι αν διαθέτουν τα ίδια προσόντα και έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες.

Σχόλια