“Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά”: Ο πρώτος πανελλαδικός φορέας κατάρτισης διαμεσολαβητών

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά , το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά συνέστησαν το Μάιο του 2012 το «Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά» (ΚΕ.ΔΙ.Π.).

Το ΚΕ.ΔΙ.Π. αποτελεί μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, η οποία έχει συσταθεί κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3898/2010 για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και του Π. Δ. 123/2011, με το οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών ενώ με το ΦΕΚ B ‘ 43/15.01.2013, το ΚΕ.ΔΙ.Π. έλαβε άδεια λειτουργίας από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά» αποτελεί τον πρώτο φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών σε πανελλαδικό επίπεδο και η σύμπραξη του δικηγορικού και επιχειρηματικού κόσμου έχει ως σκοπό την ουσιαστική προώθηση του θεσμού.

Ειδικότερα, στόχος του Κέντρου είναι να εκπαιδεύσει άρτια τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους διαμεσολαβητές καθώς και να προβάλει τη Διαμεσολάβηση και τα πλεονεκτήματα αυτής στο ευρύ κοινό. Να τονιστεί ότι τα πρώτα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα ξεκινήσουν στα μέσα Φεβρουαρίου. Στο πλαίσιο των σεμιναρίων, 18 ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα λαμβάνουν κατ’ ελάχιστο 40 ώρες εκπαίδευσης και στη συνέχεια, θα πιστοποιούνται -ύστερα από εξετάσεις ενώπιον της επιτροπής εξετάσεων της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του υπουργείου Δικαιοσύνης- και θα εγγράφονται στον κατάλογο Πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών.

Παράλληλα, στις δραστηριότητες του ΚΕ.ΔΙ.Π. είναι και η παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης ήδη διαπιστευμένων διαμεσολαβητών ενώ φιλοδοξεί να προσφέρει προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών διαμεσολαβητών, ώστε να υπάρχουν πλέον Έλληνες εκπαιδευτές διαμεσολαβητών.

Επίσης, το ΚΕ.ΔΙ.Π. θα λειτουργεί ως το κέντρο, στο οποίο θα απευθύνονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαγάγουν μια διαφορά σε διαμεσολάβηση. Το Κέντρο θα παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη την υποδομή για τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης με τη συμμετοχή πιστοποιημένων διαμεσολαβητών και με την εφαρμογή διεθνών τεχνικών και μεθόδων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το ΚΕ.ΔΙ.Π. έχει έλθει σε επαφή με φορείς και κέντρα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών ευρωπαϊκών χωρών, στις οποίες ο θεσμός έχει μακρόχρονη παράδοση και εφαρμόζεται με επιτυχία σε σημαντικό αριθμό υποθέσεων με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου, το οποίο θα προάγει το θεσμό της Διαμεσολάβησης και θα τον εδραιώσει στη συνείδηση των μερών, ως ένα εναλλακτικό τρόπο επίλυσης των διαφορών, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ευελιξία και ταχύτητα της διαδικασίας, εξοικονόμηση χρημάτων και διασφάλιση απόλυτης εμπιστευτικότητας.

Σχόλια