Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών στη Λάρισα

0

Νέο Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών με έδρα τη Λάρισα ανακοίνωσε ο γγ του υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Ν. Κανελλόπουλος, σε εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου για τη δημιουργία του Οργανισμού Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης.

Στην ίδια εκδήλωση ο κ. Κανελλόπουλος δήλωσε ότι τριακόσιοι νέοι διαμεσολαβητές για τη στήριξη του θεσμού της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών πιστοποιούνται μέχρι το τέλος του έτους, ενώ το Ελληνογεμρανικό Επιμελητήριο σε σχετική ανακοίνωσή του σημειώνει ότι υποστηρίζει τον θεσμό, προκειμένου να διευκολύνει, μέσω της ταχείας εξωδικαστικής επίλυσης των εμπορικών και εν γένει επιχειρηματικών διαφορών, την εθνική και διασυνοριακή επιχειρηματικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την υπογραφή του συμφωνητικού υπαγωγής στη διαμεσολάβηση του Οργανισμού Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης μέχρι τη συμφωνία επίλυσης και το πρακτικό διαμεσολάβησης, το οποίο μπορεί να καταστεί τίτλος εκτελεστός, καταλυτικό ρόλο διαδραματίζουν οι ειδικά εκπαιδευμένοι διαμεσολαβητές του ΟΔΔΕΕ. Ο θεσμός της διαμεσολάβησης εισήχθη στην εσωτερική έννομη τάξη με το Ν. 3898/2010.

Στην ίδια εκδήλωση υπογραμμίστηκε η σημασία της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και ανέπτυξαν τα βασικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης.
 

Σχόλια