Κινήθηκε από την Ε.Ε. η διαδικασία παράβασης κατά της Ελλάδας για την ατυχηματική ρύπανση

0

Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται για μία ακόμη φορά η χώρα μας, καθώς κινήθηκε εναντίον της η διαδικασία παράβασης, επειδή δεν έχει ενσωματώσει ακόμα την οδηγία 2005/35/ΕΚ για τη ατυχηματική ρύπανση.

Αυτό προκύπτει από την απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου Μεταφορών, Jacques Barrot, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη, ο οποίος με γραπτή του ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζήτησε να πληροφορηθεί εάν έχει η Ελλάδα έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή τις πράξεις με τις οποίες ενσωματώνεται η εν λόγω οδηγία στο εθνικό δίκαιο, κάτι που, σύμφωνα με την οδηγία, έπρεπε να είχε γίνει μέχρι την 30ή Απριλίου 2007.

Ο κ. Barrot απάντησε ότι «μέχρι σήμερα δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή κανένα εθνικό μέτρο ενσωμάτωσης της οδηγίας 2005/35/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο. Για το λόγο αυτό, κινήθηκε κατά της Ελλάδας η διαδικασία παράβασης».

Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που οι μεγαλύτεροι οργανισμοί της διεθνούς ναυτιλίας, όχι μόνο ελληνικοί αλλά και διεθνείς, έχουν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της οδηγίας 2005/35/ΕΚ, που ουσιαστικά ποινικοποιεί την ατυχηματική ρύπανση, και έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς συμβάσεις ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Συγκεκριμένα πέντε διεθνείς ναυτιλιακές οργανώσεις προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στο Βρετανικό Δικαστήριο, ζητώντας τη μη ενσωμάτωση της οδηγίας στο δίκαιο της κοινότητας και το βρετανικό δικαστήριο, με τη σειρά του, απευθύνθηκε στο ευρωπαϊκό, θέτοντας μία σειρά προδικαστικών ερωτημάτων, πριν λάβει τη τελική απόφαση.

Σχόλια