Κινητοποιήσεις δικαστικών λειτουργών και δικηγόρων, ημερομηνίες

0

Η πλειονότητα των Δικαστικών Ενώσεων καθώς και των Δικηγορικών Συλλόγων, στις συνεδριάσεις τους, έλαβαν αποφάσεις για συνέχιση των κινητοποιήσεων με την ισχύουσα μορφή.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αποφάσισε συνέχιση της διακοπής των συνεδριάσεων όλων των δικαστηρίων της χώρας (Πολιτικών και Ποινικών) έως τις 8 Δεκεμβρίου, κατά τις ώρες από 10:00 πμ. έως 15:00 μμ. και αναστολή δημοσίευσης των πολιτικών αποφάσεων (πλην των επειγουσών), έως την ίδια ημερομηνία.

Η Ένωση Εισαγγελέων έλαβε αντίστοιχη απόφαση για διακοπή των συνεδριάσεων όλων των ποινικών δικαστηρίων, έως τις 9 Δεκεμβρίου.

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών έχει παρατείνει τις κινητοποιήσεις της μέχρι τις 30 Νοεμβρίου ενώ τέλος,

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας έχει λάβει απόφαση για διήμερες κυλιόμενες αποχές για τις 26, 27 Νοεμβρίου και 6, 7 Δεκεμβρίου. Να σημειωθεί ότι ορισμένοι Δικηγορικοί Σύλλογοι έχουν κινηθεί ανεξάρτητα από τη γραμμή της Ολομέλειας και έχουν λάβει αποφάσεις για συνέχιση της καθημερινής αποχής των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τους Δικηγορικούς Συλλόγους Καβάλας, Κιλκίς και Κατερίνης.

Σχόλια