Κινητοποιήσεις εξήγγειλαν οι δικαστικοί υπάλληλοι στην Αθήνα

0

Σε εικοσαήμερο κινητοποιήσεων εισέρχονται οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας, κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνέλευσης του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας.

Το συντονιστικό όργανο των δικαστικών υπαλλήλων αποφάσισε συγκεκριμένα, για το διάστημα από 11 έως 30 Ιουνίου, επαναλαμβανόμενες τρίωρες διακοπές 09.00 έως 12.00 των συνεδριάσεων των Δικαστηρίων και των εργασιών της γραμματείας και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, 48ωρη απεργία στις 12 και 13 Ιουνίου και 48ωρη απεργία στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου.

Αιτήματα των δικαστικών υπαλλήλων είναι η προκήρυξη διαγωνισμού για την άμεση κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων γραμματέων και δακτυλογράφων και ικανού αριθμού επιμελητών δικαστηρίων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της Αθήνας, καθώς και η αύξηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών.