Κίνητρα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

0

Αυξημένα κίνητρα για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προβλέπει το νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο ΥΠΑΝ κ. Δημ. Σιούφας. Τα κίνητρα αυτά, που είναι τιμολογιακά, θα συμπληρωθούν και με φορολογικά.

Οι κύριοι άξονες περί τους οποίους κινείται το προτεινόμενο σχέδιο νόμου είναι η:

– Απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,

– Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για την προώθηση των σχετικών επενδύσεων, χωρίς να επιβαρύνεται ο καταναλωτής,

– Οργάνωση και συστηματοποίηση του νομοθετικού πλαισίου αδειοδότησης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., με παράλληλη επίλυση και διευθέτηση των προβλημάτων κανονιστικού χαρακτήρα,

– Προώθηση, κατά προτεραιότητα, των Α.Π.Ε. σε σχέση με τις τοπικές επιπτώσεις, με σκοπό την προστασία του κλίματος και της ατμόσφαιρας, το βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας, την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη βιώσιμη αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου,

– Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της Οδηγίας 2001/777/ΕΚ και προσαρμογή του εθνικού μας δικαίου στις σχετικές δεσμεύσεις που προκύπτουν από το Πρωτόκολλο του Κυότο που ήδη έχει κυρωθεί με τον ν. 3017/2002 και το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Εκπομπής Αερίων του Διοξειδίου του Άνθρακα.

Σχόλια