Κλείσιμο Φακέλων στο Πρωτ. Αθηνών των δικασίμων της 5ης, 6ης, 18ης, 7ης, 8ης,12ης και 9ης Μαΐου

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, λόγω της αναστολής των εργασιών στο Πρωτοδικείο Αθηνών για τις εκλογές, το κλείσιμο των φακέλων μετά τη συζήτηση στις διαδικασίες Τακτικής Πολυμελούς, Εμπράγματου, Εμπορικού, Ενοχικού, Οικογενειακού και Εφέσεων θα γίνει ως εξής:

Για την δικάσιμο της 5ης/5/2014 της Τακτικής Πολυμελούς το κλείσιμο των φακέλων θα γίνει μέχρι 11/6/2014.

Για την δικάσιμο της 6ης/5/2014 της διαδικασίας Εμπραγμάτου στο Πολυμελές το κλείσιμο των φακέλων θα γίνει μέχρι 12/6/2014.

Για την δικάσιμο της18ης/5/2014 της διαδικασίας Εμπραγμάτου στο Πολυμελέςτο κλείσιμο των φακέλων θα γίνει μέχρι 19/6/2014.

Για την δικάσιμο της 7ης/5/2014 της διαδικασίας Εμπορικού στο Πολυμελές το κλείσιμο των φακέλων θα γίνει μέχρι 13/6/2014.

Για την δικάσιμο της 8ης/5/2014 της διαδικασίας Ενοχικού στο Πολυμελές το κλείσιμο των φακέλων θα γίνει μέχρι 16/6/2014.

Για την δικάσιμο της 12ης/5/2014 της διαδικασίας Οικογενειακού στο Πολυμελές το κλείσιμο των φακέλων θα γίνει μέχρι 18/6/2014.

Για την δικάσιμο της 9ης/5/2014 της διαδικασίας Εφέσεων στο Πολυμελές το κλείσιμο των φακέλων θα γίνει μέχρι 10/6/2014.
 

Σχόλια