Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, και τις εκπτώσεις

0

Με την απόφαση, μεταξύ άλλων θεσπίζεται ότι, οι προσφορές μπορεί να πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός από τις περιόδους των εκπτώσεων. Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και προαιρετικά το ποσοστό της μείωσης σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία που πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα. Σε ό,τι αφορά τις εκπτώσεις, επισημαίνεται, ότι αυτές μπορούν να διενεργούνται τεςςερις φορές το χρόνο σύμφωνα με το νόμο 4177/2013 και κατά τη διάρκειά τους, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και των υπηρεσιών, επιτρέπεται επιπλέον και η αναγραφή του ποσοστού της έκπτωσης. Ωστόσο, εάν παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, αυτό θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος.

Τέλος, ο Κώδικας Δεοντολογίας αναφέρει ότι εκπτώσεις και προσφορές μπορούν να πραγματοποιούνται και από τα καταστήματα stock και Outlet, εφόσον πληρούν τα εξής χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διαθέτουν αποθέματα προηγούμενων εμπορικών περιόδων, παλαιάς μόδας, καταργημένων ή παλαιών ή μη εμπορεύσιμων εμπορικών κωδικών, παλαιά εν γένει αποθέματα, είδη ξεπερασμένης τεχνολογίας, πλεονάζουσας παραγωγής ή είδη που ανήκουν σε δοκιμαστικές ή πειραματικές σειρές ή δείγματα. Επίσης σε αυτά τα καταστήματα επιτρέπεται η πώληση μεταχειρισμένων και ελαττωματικών προϊόντων.

 

Σχόλια