Κωδικοποίηση νόμων για τη χορήγηση των πολιτικών και πολεμικών συντάξεων

0

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Αλογοσκούφης, υπέγραψε τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων για τους νέους Κώδικες των πολιτικών και πολεμικών συντάξεων, καθώς και των συντάξεων προσωπικού σιδηροδρόμων.

Απλοποιούνται έτσι οι διαδικασίες για τους ενδιαφερόμενους πολίτες και οι Κώδικες καθίστανται λειτουργικοί, ενώ παράλληλα μειώνονται οι κίνδυνοι λαθών και ο χρόνος χορήγησης των συντάξεων στους δικαιούχους.

Η προηγούμενη κωδικοποίηση είχε γίνει το 2000. Έκτοτε, όμως, η ψήφιση πολλών και ουσιωδών διατάξεων είχε καταστήσει την κωδικοποίηση αυτή παρωχημένη και επισφαλή.