Κωδικοποίηση της στρατολογικής νομοθεσίας

0

Συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής τα δύο νέα νομοσχέδια του υπουργείου Εθνικής Αμυνας που αφορούν στη στρατολογία και τα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Με το πρώτο νομοσχέδιο τα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα γίνονται ισότιμα με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ενώ με το δεύτερο κωδικοποιείται η στρατολογική νομοθεσία που ήταν διάσπαρτη σε δώδεκα νόμους, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν εύκολα να ανατρέξουν στις πληροφορίες που χρειάζονται.

Στο νομοσχέδιο μεταξύ άλλων ρυθμίζονται θέματα ανυπότακτων εξωτερικού και προβλέπεται μείωση θητείας για ορισμένες κατηγορίες στρατεύσιμων.

Θητεία 6μηνης διάρκειας υπηρετούν:
– Όλοι οι αδελφοί από έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια, ενώ πριν υπηρετούσαν εξάμηνη θητεία μόνο οι τρεις πρώτοι.
– Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία ή έχουν πεθάνει.
– Ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων.
– Όσοι έχουν σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.

Θητεία 9μηνης διάρκειας υπηρετούν:
– Οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από τα τέσσερα ζώντα αδέλφια. Η ρύθμιση ίσχυε πριν μόνο για τον μεγαλύτερο αδελφό. Επίσης θητεία 9μηνης διάρκειας δικαιούται ο μόνος ή μεγαλύτερος αδελφός από τα τρία αδέλφια.
– Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας.
– Ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου ανεξαρτήτου ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης του τέκνου.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης:
– Ο πατέρας με τρία παιδιά
– Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν πεθάνει, ο οποίος έχει ένα τουλάχιστον άγαμο και ανήλικο ή άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία αδελφό ή αδελφή.
– Ο χήρος πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου και
– Ο πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, ο οποίος έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.

Σχόλια