Κοινή επιστολή των Δικαστικών Ενώσεων σχετικά με την ανάρτηση των περιουσιακών τους στοιχείων

0

Με μία κοινή τους επιστολή, οι Πρόεδροι όλων των Δικαστικών Ενώσεων διατυπώνουν επιφυλάξεις και ζητούν από τον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τον έλεγχο της συμβατότητας της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης, με την οποία προβλέπεται   «η ανάρτηση των στοιχείων των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης στο διαδίκτυο όλων των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του ως άνω νόμου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δικαστικοί λειτουργοί», με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της κοινής Επιστολής των Δικαστικών Ενώσεων πατήστε εδώ.
 

Σχόλια