Κοινή ΥΑ για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος από Έλληνες ναυτικούς

0

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ρυθμίζεται η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από Έλληνες ναυτικούς στις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαϊου 2012.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, Έλληνες ναυτικοί που θα βρίσκονται σε λιμάνι Δήμου διαφορετικού από εκείνον στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, θα μπορούν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στο Δήμο αυτόν, με ονομαστικές καταστάσεις που μετά την επικύρωση από το οικείο Πρωτοδικείο θα έχουν ισχύ ειδικού εκλογικού καταλόγου. Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με τον παραπάνω τρόπο, οι ναυτικοί θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, κάτοχοι ναυτικού φυλλαδίου, να υπηρετούν σε πλοίο με Ελληνική σημαία, να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους Δήμου της χώρας, να μην έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν και το πλοίο, στο οποίο υπηρετούν, να είναι βρίσκεται σε ελληνικό λιμάνι Δήμου άλλου από εκείνον στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι. Οι ονομαστικές καταστάσεις των εκλογέων θα συντάσσονται και θα υπογράφονται από τον Πλοίαρχο του πλοίου που υπηρετούν και θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής του Δήμου όπου ναυλοχεί το πλοίο.

Σχετικό έγγραφο

Σχόλια