Κοινό δικαστικό μέτωπο για τη σύγκληση πανδικαστικής συνδιάσκεψης

0

Δικαστική πρωτοβουλία υπεράσπισης του κράτους δικαίου εκδηλώθηκε από επτά Δικαστικούς και Εισαγγελικούς λειτουργούς, μέλη των μεγαλύτερων δικαστικών συνδικαλιστικών φορέων της χώρας.

Πρόκειται για τους Χριστόφορο Σεβαστίδη και Χαράλαμπο Σεβαστίδη από την Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ), Βασίλη Φαϊτά και Λαμπρινή Φακίτσα από την Ενωση Διοικητικών Δικαστών (ΕΔΔ), Ιωάννη Παναγόπουλο από την Ενωση Εισαγγελέων Ελλάδας (ΕΕΕ), καθώς και τους Κωνσταντίνο Σεργιώτη και Μαρία Κουβαρά.

Οι ως άνω λειτουργοί, συγκροτώντας τη λεγόμενη «κίνηση των 7» υποβάλλουν αίτημα σύγκλησης πανδικαστικής συνδιάσκεψης, η οποία στόχο θα έχει τον περιορισμό των νέων μέτρων στον τομέα της δικαιοσύνης και την υπεράσπιση του κράτους δικαίου.

Στα πλαίσια της ανοιχτής αυτής συζήτησης, θα εξεταστούν θέματα όπως:

1.Η προσπάθεια «ιδιωτικοποίησης» της Δικαιοσύνης με νέους θεσμούς νεοφιλελεύθερου χαρακτήρα, όπως η διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και το «plea bargain» (δηλαδή η δυνατότητα, όταν ομολογεί ο κατηγορούμενος, να παρακάμπτεται η ποινική δίκη και να επιβάλλει την ποινή ο εισαγγελέας), με ταυτόχρονη αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τη δικαστική εξουσία.
2 Η ραγδαία περιστολή βασικών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.
3 Ο ουσιώδης περιορισμός των αρμοδιοτήτων της δικαστικής εξουσίας (ενδικοφανείς προσφυγές κ.λπ.), με ανησυχητική διόγκωση της δυνατότητας του εκτελεστικού και διοικητικού μηχανισμού να ρυθμίζουν αποκλειστικά και κατά τρόπο απόλυτο την κοινωνική πραγματικότητα και το θεσμικό πλαίσιο.
4 Η επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος
5 Η επιβάρυνση του έργου των δικαστών, με την ανάθεση σ’ αυτούς καθηκόντων μη δικαιοδοτικού χαρακτήρα, όπως η συμμετοχή σε πειθαρχικά συμβούλια δημόσιων υπαλλήλων.
6 Η μισθολογική υποβάθμιση των δικαστικών λειτουργών.

Υπενθυμίζεται, ότι σχετικό αίτημα είχε υποβληθεί και τον περασμένο Μάιο στα Δ.Σ των Ενώσεων, ωστόσο είχε απορριφθεί. Οι επτά λειτουργοί, απευθύνουν εκ νέου ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους συναδέλφους τους, μέσω διαδικτύου, πρεσβεύοντας ότι, «Χωρίς παρέμβαση των δικαστών, η Δικαιοσύνη θα οδηγηθεί σε ‘’ξαφνικό θάνατο’’».

Σχόλια