Κοινό μέτωπο Δικηγόρων, Ιατρών, Μηχανικών

0

Στη δημιουργία μετώπου κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών κατέληξαν στη χθεσινή, κοινή συνάντησή τους οι εκπρόσωποι των μεγαλυτέρων επιστημονικών συλλόγων της χώρας.

Συγκεκριμένα, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων στην οποία συμμετείχαν  και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γ.Τατούλης και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ.Χρ. Σπίρτζης, αποφασίστηκε μια σειρά κοινών δράσεων η οποία θα έχει “ως στόχο το συντονισμό και την οργάνωση των ως άνω επιστημονικών φορέων, προκειμένου να καθοριστούν κοινά πλαίσια δράσης και αντίστασης απέναντι στην αποδόμηση κάθε έννοιας κοινωνικού κράτους και κράτους δικαίου”.

Συγκεκριμένα, στην κοινή ανακοίνωση των τριών φορέων, αφού καταδικάζεται “Η φαλκίδευση των δικαιωμάτων του πολίτη, η οποία συνιστά αποτέλεσμα μιας πρωτόγνωρης επίθεσης κατά του κράτους δικαίου και ο αναμφισβήτητα στρεβλός τρόπος με τον οποίο γίνεται αντιληπτός ο «εκσυγχρονισμός» δήθεν της ελληνικής κοινωνίας και των κρατικών δομών” παρουσιάζονται μια σειρά κοινών πρωτοβουλιών, όπως:
 
Η πραγματοποίηση κοινής απεργίας και αποχής από τα καθήκοντά μας,

Η διοργάνωσης ημερίδας για την ανάδειξη των κοινών προβλημάτων των μελών των τριών επιστημονικών φορέων συγκέντρωσης διαμαρτυρίας και συναυλίας,

Η ανάληψη ποικίλων δράσεων για την ενημέρωση των αντίστοιχων φορέων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Η από κοινού διοργάνωση εκδήλωσης κατάθεσης και καταγραφής προβληματισμών και ανταλλαγής απόψεων στις Βρυξέλλες,

Η συγκρότηση ειδικών επιτροπών, οι οποίες θα κληθούν να επεξεργαστούν ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο ανάπτυξης της χώρας και εξόδου της από την παρούσα κρίση,

Για το πλήρες κείμενο της σχετικής ανακοίνωσης πατήστε εδώ.
 

Σχόλια